Historia

Ribbingö Historik (8.8 MB PDF) – Leif Haglundin ruotsiksi kirjoittama historiikki vuodelta 1998.

“Husö (Talosaari) mainitaan siis historian lähteissä jo vuonna 1347, jolloin oli keskustelua alueiden kalastusvesistä. Koko Husö on aina koostunut vain yhdestä tilasta, ja sekä Husö että Kärr ovat kuuluneet Östersundomin kartanon maihin. Ribbingö lohkottiin erilleen Husön alueelta vuonna 1940 ja saatiin 34 uutta rantatonttia. Ensimmäiset tontit myytiin vuonna 1951.

Husö on varsin ehyenä säilynyt maaseutumaisema jossa on laajat peltoalueet ja laitumet. Maanviljely on ollut aika vaatimatonta, ja voidaan sanoa, että karjanhoito tai hevoselinkeino on ollut tuottavampaa kuin maanviljely. Alueen nimistökin viittaa siihen, Ribbingö on jo 1600-luvulta asti myös kutsuttu nimillä Killingen ja Killingön (Kili / Kilisaari). Myös muita karjahoitoon viittaavia nimiä löytyy läheltä: esim. Tjurholmen, Kalvholmen, Horsviken, Horsnäs (hors = muinaisruots. hevonen). Alueet ja lähellä sijainneet saaret ovat siis toimineet rantalaitumina. (Sjöholm 2006)

1950-luvulta asti vesiperäisen maan vedentasoa on säännelty vesipumppujen avustuksella, ja siten Ribbingöön pystyttiin viimein rakentamaan tieyhteys vuonna 1964. Husön tieverkosto, esim. tie niemen höyrylaivalaiturille ja tie Kapellvikenin rannalle ja Östersundomin kirkolle, on kasvanut umpeen. Tiet näkyvät vielä vuoden 1933 kartassa, mutta ovat nykyään vain polkuja ja ratsastusreittejä.

Husö myytiin ja on vuodesta 1966 ollut Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueella toimii tänään ratsastuskoulu, kunnioittaen alueen historiaa ja vanhan ratsutilan muistoa.”

Lähde: Lounais-Sipoosta Helsinkiä − Maaseudusta kaupunkia – Sosiokulttuurinen selvitys liitosalueestaHelsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:1. Sivu 18.

Ribbingö